Met zorg voor onze wereld

EMFacilities is gecertificeerd voor de internationaal erkende
kwaliteitsnorm ISO 9001 en de veiligheidsnorm VCA. Naast kwaliteit en
veiligheid is duurzaamheid een van de speerpunten van ons beleid. Doel is
volledig CO2-neutraal te opereren. Daartoe hebben wij ons gecertificeerd
voor de internationaal geaccepteerde milieunorm ISO 14001.

Door deelname aan klimaatprojecten in binnen- en buitenland werkt
EMFacilities in principe al CO2-neutraal. Om de CO2-uitstoot
nog verder terug te dringen, hebben wij ons wagenpark versneld vernieuwd
en kopen wij diensten zo groen mogelijk in. Bovendien gebruiken wij
duurzame en recyclebare materialen. Een verdere reductie van het
energieverbruik bewerkstelligen wij door diverse installaties aan te passen.